வைரமும் எலியும்

தேன்கூடு-ன் தினம் ஒரு கதை..

🐝
எலி ஒன்று வைர வியாபாரி வீட்டிலிருந்து ஒரு வைரத்தை விழுங்கிவிட்டது..
அதை கண்ட வியாபாரி..
மிகவும் கவலை கொண்டான்..
மிக விலை உயர்ந்த வைரம்..
எப்படியாவது அதனை எடுத்து விடவேண்டும்..
என்று
எலி பிடிப்பவனை நாடினார்..

வியாபாரி எலி பிடிப்பவனை பார்த்து எப்படியாவது அந்த எலியை பிடித்து வைரத்தை எடுக்க உதவ வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்..

எலி பிடிப்பவனும் தன் வலையுடன் வந்துவிட்டான்..

எலி அங்கே இங்கே என்று ஓடி போக்கு காட்டியது..

திடீரென்ற ஆயிரக்கணக்கான சக எலிகள் அங்கு ஒன்று கூடிவிட்டன..

எலி பிடிப்பவன் சற்று நேரம் குழம்பிவிட்டான்..

சிறிது நேரத்தில்..
ஆயிரக்கணக்கான எலிகளுக்கிடையேயும்.. ஒரு எலி மட்டும் அந்த கூட்டத்தோடு சேராமல் ஒதுங்கி தனித்தே நின்றிருந்தது..

எலி பிடிப்பவன் சிந்தித்தான்.. அதுவே அவனுக்கு வசதியாக போய் விட்டது..

சரியாக குறி பார்த்து அந்த ஒரு எலியை மட்டும் நோக்கி  வலையை வீசினான்..

எலி பிடிபட்டது..

வைர வியாபாரி அந்த எலியின் வயிற்றை சோதித்து பார்த்தார்..
அதில் வைரம் இருப்பது உறுதியானது.. பின்னர் அதன் வயிற்றை கிழித்து வைரத்தை எடுத்துக் கொண்டார்..

எலி பிடிப்பவனைப் பார்த்து வைர வியாபாரி மகிழ்ச்சி.. ஆனால் ஒரு சந்தேகம்..
ஆமா..! நீ எப்படி அந்த எலிதான் வைரம் விழுங்கிய எலியென்று சரியாக அடையாளம் கண்டு அதை பிடித்தாய்..? என்றார்..

அந்த எலி பிடிப்பவன் பதில் சொன்னான்..
ஒரு எலி மாத்திரம் மற்ற எலிகளோடு சேராமல் தனியே தனித்தே இருந்ததே! அப்போதே புரிந்தது..
வைரம் வயிற்றில் இருந்தால்..
கர்வம் தலைக்கு போய்விடும்.. என்று..
இப்படித்தான்..
பலபேர், திடீர் பணக்காரர்கள் ஆனதும் மற்றவர்களை விட நாம் உயர்ந்தவர் என்ற எண்ணம் கொண்டு மற்றவர்களுடன் தன்னை சேர்க்காமல்,
தூரத்தில் வைத்துக் கொள்வார்கள் அதுவே..
ஆபத்து நேரத்தில் அவர்களுக்கு உதவாமல் போய்விடுகிறது என்றான்..
🐝

👇
அப்படித்தான் சிலர் இடையில் வந்து அழிந்து போகும் செல்வத்தை நம்பி கடவுள் கொடுத்த உறவுகளை அசட்டை செய்துவிடுகிறார்கள்..

ஆயிரம் கோடி செல்வம் இருந்தாளும் சொந்த பந்தமும், நல்ல நட்புமுமே கடைசி வரையில் நம்முடன் இருக்கும்..

Comments

Popular Posts