குருவும் சிசியனும் - பேரிச்சம்பழங்கள்

தேன்கூடு-ன் தினம் ஒரு கதை..

ஒரு சீடன் தனது குருவைப் பார்த்துக்கேட்டான்..
'குருவே.. நான் பேரிச்சம்பழங்கள் சாப்பிட்டால் தவறா?'

'இல்லையே தாராளமாகச் சாப்பிடலாம்' என்றார் குரு.

உடனே சீடன் கேட்டான்..
கூடவே ஈஸ்ட் சேர்த்துக் கொண்டால் அது தவறா குருவே?

அதிலொன்றும் தவறில்லை.. சாப்பிடலாம்.. என்றார் குரு

மறுபடியும் சீடன்
மேலும்.. சிறிது நீர் அருந்தினால் தவறா குருவே? என்றான்..

ஒரு குறையும் இல்லை.. என்றார் குரு..

அவர் முடிப்பதற்குள் சீடன் கேட்டான்..
இம்மூன்றும் சேர்ந்ததுதான் பேரிச்சம்பழ மது.. அதை மட்டும் ஏன் அருந்தக்கூடாது என்கிறீர்கள் குருவே.. என்றான்.

அதற்கு குரு கேட்டார்..
கைப்பிடி மண்ணையள்ளி உன் தலையில் போட்டால் உனக்கு வலிக்குமா?

வலிக்காது குருவே என்றான்.

மேலும் சிறிது நீரை ஊற்றினால்?
குரு கேட்டார்.

அதுவும் வலிக்காது குருவே என்றான்..!

குரு அமைதியாகச் சொன்னார் இரண்டையும் கலந்து சுட்டு.. செங்கல்லாக்கி உன் தலையில் போட்டால் என்ன ஆகும்?

தலை பிளந்துவிடும் குருவே என்றான்..

உன் கேள்விக்கான விடையும் அதுதான்..
என்றார் குரு..

👇
அறிவை நல்ல விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்தியவர்கள் சீக்கிரமே வெற்றி பெறுகிறார்கள்..
🐝

நல்லதையே சிந்திப்போம்..
நல்லவையே சிந்திப்போம்..

Comments

Popular Posts